Priser

Ydelse: Pris: (incl. moms) Beskrivelse:
Hepatitis A / leverbetændelse  børn kr. 530,00 gives 2 gange
Hepatitis A / leverbetændelse  voksne kr. 540,00 gives 2 gange
Hepatitis A+B /Leverbetændelse børn kr. 590,00  gives 3 gange
Hepatitis A+B /Leverbetændelse  voksne kr. 775,00  gives 3 gange

Hepatitis B /Leverbetændelse børn

Hepatitis B /Leverbetændelse voksne

Vaccination mod Gul Feber

Vaccination mod Tyfus

Meningococ ACWY

kr. 475,00

kr. 510,00

kr. 650,00

kr. 530,00

kr. 735,00

 gives 3 gange

gives 3 gange

senest 10 dage før rejse

 

for rejsende til Mekka

Vaccination mod Japansk Encephalit kr. 1180,00 gives 2 gange
 HPV vaccination (Gardasil 9) kr.1800,00 gives 2 ell. 3 gange

Influenza vaccination

Influenza vaccination

kr. 150,00

kr. 400,00

givet på faste dage

hvis kons. kun mhp dette

ATTESTER:

Kørekort-attest pris pr 1/1-2020

Handicap-skilt

Sygemelding (laves kun undtagelsesvist, -er erstattet af mulighedserklæring)

Konsultation, udlænding udenfor EU

2. udeblivelse fra privatkonsultation (=konsultation som ikke betales af sygesikringen, f.eks.  attest eller rejsevaccination)

 

 

 

 kr. 600,00

kr. 600,00

kr. 600,00

kr. 600,00

 

kr. 150

 

 

 

 

Husk foto